Sıkça Sorulan Sorular

Tamamen düzgün bir iplik üretmek mümkün olsaydı, yani düzgünsüzlüğü sıfır (0) olan bir iplik yapmak mümkün olsaydı, bu ipliğin her santimetresinin ve her metresinin kütlesinin birbiriyle eşit olduğunu görürdük. Ancak bu pratikte mümkün değildir. Yani ipliğin kütlesi belirli bir ortalama değer etrafında yukarı ve aşağı sapmalar gösterir. Bu sapmaların yukarı ve aşağı yöndeki büyüklüğü düzgünsüzlük oranını belirler. Uster düzgünsüzlüğü Uster test cihazı ile ölçülür. Yukarıda da belirtildiği gibi elyaf demetinin kütlesindeki yani birim uzunluğunun ağırlığındaki değişmeler kaydedilir. Daha sonra matematiksel yöntemle düzgünsüzlük (%U) değeri hesaplanır.

Numara, büküm, mukavemet ve elastikiyet gibi bütün kalite parametreleriyle beraber bir de CV % değerinden söz edilmektedir. Türkçesi değişim katsayısı olarak bilinen bu kavram en az kalite parametreleri kadar önemlidir. Örneğin; 30 numara iplikten söz edildiğinde, iplikle ilgili çeşitli ölçümler yapıldığı ve bu ölçümlerin sonucunda ortalama 30 değerinin bulunduğu anlaşılır. Bu ortalama değere, 29, 30, 31 gibi ölçümler sonucunda ulaşılabileceği gibi 29.8, 30.0, 30.2 gibi sonuçlarla da ulaşılabilir. Sonuca bakıldığında her ikisi de 30 numara ipliktir. Ancak değişim katsayısı çok yüksek olan birinci iplik 30 numara iplik olmasına rağmen tercih edilmez. Yani, herhangi bir kalite değerinden söz ettiğimizde amacımız ortalama bir değeri ifade etmektir. Bu ortalama değere ulaşırken yaptığımız ölçümleri ortalamadan az yada çok sapması yapılan ölçümün değişim katsayısının düşük veya yüksek olma sına neden olur. Bütün kalite parametrelerinde değişim katsayısının düşük olması öncelikle amaçlanan bir durumdur.

Üreticiler iplikleri ağırlıkları ile sattığı için olması gereken numaradan daha kalın iplik üretmek eğilimindedirler. GLOBTEKS ithal ettiği her ipliği kendi laboratuvarında test ederek bu tür riskleri elimine etmektedir.

İplik bükümü iplikte bulunan metredeki tur sayısı ile ölçülür. Tur sayısı her iplik cinsi, elyaf uzunluğu ve iplik numarası için farklı bir optimum değere sahiptir. Bu optimum tur sayısının altında olan ipliklerin mukavemeti düşük, üstünde olan ipliklerin ise elyaf kopuşalarına bağlı olarak tüylülük değerleri yüksek olacaktır. Ürünler sayfamızdan parafinleme detaylarına ulaşabilirsiniz.

Piyasada, iyi parafinlenmiş ipliğin neredeyse yarıyarıya örülmüş olduğu söylenir. Bir başka deyişle parafinlemesi kötü olan bir ipliğin diğer özellikleri iyi ve yeterli olsa dahi, parafin örme esnasında problem meydana getireceği için hemen kötü iplik damgasını yiyecektir. Diğer taraftan özellikleri kötü ve yetersiz olan ipliği dahi uygun bir parafinleme ile hiç olmazsa örülebilir hale getirmek mümkündür. Ayrıca boyalı kumaşta bilindiği üzere en can sıkıcı problemlerinden birisi abrajdır. Kötü veya aşırı bir parafinleme ipliğe aşırı nüfüz edip daha sonraki terbiye işlemleri esnasında yer yer tam sökülememektedir. Bu da ipliğin bölgesel boya alabilme özelliklerinde farklılık göstermekte ve abraj ile sonuçlanabilmektedir. Ürünler sayfamızdan parafinleme detaylarına ulaşabilirsiniz. 

Bantlardaki ilmek uzunlukları ile normal kumaştaki ilmek uzunlukları aynı ise hata iplikten, eğer ilmek uzunlukları farklı ise hata örme makinasından kaynaklanıyor demektir.

İplikten, çözgü hazırlamadan ve dokuma işleminden kaynaklanır. Kumaşın boyuna doğru çeşitli uzunluklarda, bütün top boyunca ve noktasal olarak görülürler. Dokuma kumaşlardaki çözgü hatalarının çoğu, bütün kumaş boyunca çözgü bitene kadar devam eder.

Atkı hataları; iplikten, atkı hazırlamadan veya dokuma işleminden kaynaklanır. Kumaşın eninde, bir kısmında noktasal olarak veya kumaşın kenarında görülebilir.

Kesikli elyaf iplik kalitesini U%, toplam kötü nokta sayısı (IPI) ve CVm belirler. Bu değerleri belirli standartların üzerinde tuttuğunuz sürece ithal iplikler oldukça kaliteli ve standart ürünlerdir. Kalite sayfamızdan bu değerlerin açıklamalarına ulaşabilirsiniz

Asya ülkeleri tüm dünyaya üretim yaptıkları için elyaf ve iplik üretim tesislerinin kapasiteleri oldukça yüksektir, dolayısı ile standard ürünlerde minimum maliyete üretim yapabilmektedirler.

Hemen GLOBTEKS ile iletişime geçiniz. Firmamız kalite probleminin iplik kaynaklı olduğunu tespit ettikten sonra açılmamış tüm kutuları geri alıp, diğer hata maliyetlerini karşılayacaktır.

Viskon İplik, Viscose Yarn, Poliviskon İplik, Polyviscose Yarn, Polyester pamuk iplik, Bursa, Turkey, kesik elyaf